04-800-8000
 
   ראשי       אודות       תחומי עיסוק       ייצוג עובדים       ייצוג מעסיקים       מאמרים       פסיקה       יצירת קשר   

16117-07-10
 ביה"ד הארצי קיבל ערעורה של עובדת להגדלת סכום הפיצוי בגין פיטוריה בזמן חופשת לידה מאחר שמי שהחליף אותה טוב ממנה.

ע"ע 16117-07-10

לפני הרכב ביה"ד הארצי לעבודה הונח ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של ביה"ד האזורי לעבודה בתל-אביב בו התקבלה בחלקה תביעת עובדת בגין פיטורים שלא כדין על רקע מין והורות, בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח - 1988, ונפסק לה פיצוי כספי בסך 30,000 ש"ח. כמו כן נפסקו לטובת העובדת הוצאות משפט בסך של 1,500 ש"ח ושכר טרחת עו"ד בסך של 5,000 ש"ח.

העובדת הועסקה ע"י המעסיקה בתפקיד של אחראית אשראי וגביה - בין הצדדין נחתם הסכם עבודה. לאחר טיפולי פוריות הרתה העובדת. העובדת יצאה לחופשת לידה. המעסיקה קיבלה לעבודה עובד חדש, באופן זמני, כמחליפה של העובדת בעת שהותה בחופשת הלידה.

טרם שובה של העובדת מחופשת הלידה התקיימה פגישה בינה לבין מנהלה. בפגישה מסר לה מנהלה מכתב פיטורים לפיו עבודתה אצל המעסיקה תסתיים תוך 45 יום ממועד סיום חופשת הלידה וכי עד אז מוותרת המעסיקה על עבודתה.

העילה לפיטורי העובדת היו אי סדרים חמורים שהגלו בעבודתה כאחראית על מערך הגביה.

לבקשת העובדת, התקיימה פגישה בינה לבין מנכ"ל המעסיקה, במהלכה העלתה העובדת טענות כנגד ההחלטה לפטרה וביקשה להציג מסמכים הנוגעים לטענות שהועלו כנגדה במכתב הפיטורים. העובדת פנתה לגורמים שונים במעסיקה בדרישה לברר כראוי את הטענות כנגדה. אך לא נענתה לגופו של ענין.

מנהלה של העובדת הודיע לה כי החלטת המעסיקה לפטרה הינה סופית ומוחלטת. המחליף של העובדת המשיך למלא את תפקידה במשרה קבועה.

"המקרה שלפנינו מצדיק פיצוי משמעותי בגין נזק לא ממוני. אפילו נניח כי לא חל סעיף 10 לחוק השוויון, עדין מוסמך בית הדין לפסוק פיצוי שכזה בגין הפרת חוזה העבודה - הן בשל עילת הפיטורים והן בשל הליך הפיטורים. בעניין יישום פתרונות נקבע כי "עגמת הנפש היא סוג של נזק לא ממוני, שככלל אין מניעה מלפסוק עבורו פיצוי וזאת במקרים המתאימים, כגון פגיעה בזכויות חוקתיות, ובכלל זה פיטורים על רק של אפליה". המקרה הנוכחי מצדיק פסיקת פיצוי בגין נזק לא ממוני נוכח היות הפיטורים פגיעה בזכות החוקתית לשוויון והיות הפיטורים הפרה חמורה של חובת השימוע".

ביה"ד קיבל בחלקו את ערעורה של העובדת במובן זה שהטיל על המעסיקה לשלם לעובדת פיצוי נוסף בגין פיטוריה שלא כדין בסכום של 20,000 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ושכר טרחת עו"ד בסך של 6,000 ש"ח.


לתיאום פגישת יעוץ
הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר
04-800-8000
או שילחו את פרטיכם ונחזור אליכם

כל הזכויות שמורת לאלעד חן - משרד עורכי דין / רח' יוסף לוי 17 קריית ביאליק / טל. 04-800-8000 / פקס. 04-803-8000 / דוא"ל. mail@eladlaw.co.il